Приемни на МДЛ "Астралаб"

гр. Горна Оряховица

ул."Отец Паисий"  74

тел.  0618 / 2 24 20

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник до Петък    7:30 - 17:00

 

гр. Горна Оряховица

ул. "Елена Грънчарова"  10А

тел.  0618 / 2 24 04

РАБОТНО ВРЕМЕ 

Понеделник до Петък  8:00 - 12:30 и 13:00 - 15:30

 

УПРАВИТЕЛ

Д-р Нина Петкова - Специалист Клинична лаборатория

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделни до Петък  12:30 - 16:30

 

e-mail: astralab@abv.bg 

 
 

Версия 1.4, 2010 г