Медико - диагностичната лаборатория "Астралаб" ООД е основана през 2000г. като една от първите медико-диагностични частни лаборатории в района. В последствие разширява дейността си и сключва договор с НЗОК.
        Разположена е на първия етаж в самостоятелна сграда, намираща се непосредствено до и свързана посредством топла връзка с МБАЛ "Св.Иван Рилски" ЕООД, гр.Горна Оряховица; ул. "Отец Паисий" № 74.
        В Медико - диагностичната лаборатория са обособени отделни работни места за следните дейности :
        - регистратура ;
        - вземане на биологичен материал от пациентите и извършване на хематологични изследвания ;
        - извършване на цитилогични , биохимични, хемостазологични и хормонални анализи ;
        - изследване на имунологични анализи ;
        - прием на урини и извършване на уринен анализ ;
        - подготвителна за биологичните материали за анализ; лекарски кабинет , оборудван с компютър за регистрация на пациентите - регистрация на анализите и техните стойности чрез програмен продукт, одобрен от НЗОК
        Лабораторията разполага с оборудвана чакалня. Достъпът на пациенти с увреждания до лабораторията е осигурен чрез входа на ЦСМП и откъм паркинга на МБАЛ "Св. Ив. Рилски" чрез индивидуални колички по съответна естакада.
 

Версия 1.4, 2010 г