НОМ. ВИД ИЗСЛЕДВАНЕ

НЗОК

СВОБ. ПРИЕМ

1 . Кръвна картина / до 8 показателя / Да 3.00 лв.
2 . ДКК Да 2.00 лв.
3 . Скорост на утаяване на еритроцити Да 1.00 лв.
4 . Време на кървене Да 1.50 лв.
5 . Протромбиново време Да 1.50 лв.
6 . Активирано парциално протромбиново време / АРТТ / Да 1.50 лв.
7 . Фибриноген Да 1.50 лв.
8 . Химично изследване с течни реактиви / белтъ,билирубин,уробилиноген Да 0.60 лв.
9 . Морфология на еритроцити Да 2.00 лв.
10 . Седимент - ориентировъчно изследване Да 0.60 лв.
11 . Окултни кръвоизливи Да 0.60 лв.
12 . Глюкоза Да 2.00 лв.
13 . Кръвно - захарен профил Да 5.00 лв.
14 . Креатинин Да 1.50 лв.
15 . Урея Да 1.50 лв.
16 . Билирубин - общ Да 1.50 лв.
17 . Билирубин - директен Да 1.50 лв.
18 . Общ белтък Да 1.50 лв.
19 . Албумин Да 1.50 лв.
20 . Холестерол Да 1.50 лв.
21 . HDL - холестерол Да 1.50 лв.
22 . Триглицериди Да 2.00 лв.
23 . Гликиран хемоглобин / при диабетно болни деца / Да 8.00 лв.
24 . Пикочна киселина Да 1.50 лв.
25 . АСАТ Да 1.50 лв.
26 . АЛАТ Да 1.50 лв.
27 . Креатинкиназа / КК / Да 1.50 лв.
28 . ГГТ Да 1.50 лв.
29 . Алкална фосфатаза / АФ / Да 1.50 лв.
30 . Алфа - амилаза / Да 1.50 лв.
31 . Липаза Да 2.00 лв.
32 . Натрий Да 1.50 лв.
33 . Калий Да 1.50 лв.
34 . Хлориди Да 1.50 лв.
35 . Калций Да 1.50 лв.
36 . Фосфати Да 1.50 лв.
37 . Желязо Да 1.50 лв.
38 . ЖСК Да 1.50 лв.
39 . AST Да 3.50 лв.
40 . Ревма фактор / WR / Да 3.50 лв.
41 . Имуноглобулини М Да 8.00 лв.
42 . Имуноглобулини G Да 8.00 лв.
43 . Имуноглобулини A Да 8.00 лв.
44 . FT 4 Да 12.00 лв.
45 . TSH Да 12.00 лв.
46 . Микроалбумин Да 6.50 лв.
47 . CRP Да 3.50 лв.
48 . Хеликобактер пилори Не 12.00 лв.
49 . Вземане на кръв Не 2.00 лв.
50 . Хламидия IgG-трахоматис и пнеумония Не 16.00 лв.
51 . Спермограма

Не

10.00 лв.
 
   

Версия 1.4, 2010 г