МДЛ "Астралаб" разполага със съвременна диагностична апаратура

2. Биохимичен анализатор   Cobas Mira plus >>

4. Коагулометър Clot SP  >>

6. Полуавтоматичен биохимичен  анализатор Clima +  >>

<< 1. Хематологичен анализатор  Sysmex KX 21

<< 3. Биохимичен анализатор A 25

<<  5. Elisa reader

<< 7. Микроскопи Laboval

 

Версия 1.4, 2010 г.